Alla våra kurser

Sjöfartsakademien och Donsö Maritime Training Centre


Många av våra sjöfartskurser genomför vi på Käringön. Här finner du STCW kurserna Basic Safety, Advanced FireFighting och Survival Craft and Rescue. Till många av våra kurser på Käringön har vi en egen buss som hämtar upp i Göteborg på eftermiddagen dagen innan kurs och lämnar av igen efter avslutad kurs – Så ta dig till Göteborg så fixar vi resten. (vissa kortkurser har inte bussresa inkluderat).


I Göteborg genomför vi alla våra sjukvårdskurser, centralt och lätt att hitta. Här finner du STCW kurserna Medical First Aid och Medical Care, både grund- och fortbildningskurser.


Donsö, i ett samarbete mellan Donsö Maritime Training Centre AB och Sjöfartsakademien AB, genomför vi all Management och Simulatorträning. Här finner du kurser som BRM, MRM, BTM, ERM, ERS (Engine-Room Simulator Training) och Shiphandling i tre nivåer, Basic, Advanced och ICE-navigation. Fler kurser kommer allt eftersom – och finner du dem inte nedan – maila oss så får du mer information. Simulatorn på Donsö är av absolut senaste modellen med brygga (full mission bridge), last- och maskinrumssimulator, VR-rum med fantastiska möjligheter för bra shiphandling-kurser samt 6 arbetsstationer som kan utgöra egna enheter….


Gemensamt för kurserna på dessa orter är att vi kan erbjuda kost och logi i anslutning till kurserna.

Grundläggande Säkerhet
STCW Basic Safety

Grundkurs

Sjukvårdsansvarig Ombord
STCW Medical Care

Grundkurs

ECDIS
Electronic Charts & Display Systems

Grundkurs

MRM
Maritime Resource Management
Grundkurs

Grundläggande Säkerhet

Inre Fart
Grundkurs

STCW Stora repetitionsvecka (5 dagar)

Repetition

- Basic Safety

- Survival Craft & Rescue Boat

- Advanced Firefighting

- Medical First Aid

STCW Medium B repetitionsvecka (4 dagar)

Repetition

- Survival Craft & Rescue Boat 

- Basic Safety

 

 

Grundläggande Säkerhet
STCW Basic Safety

Repetition

Shiphandling
Basic

Repetition

Incident

Investigation

Course

Avancerad Brand
STCW Advanced Firefighting

Grundkurs

Grundläggande Sjukvård
STCW Medical First Aid

Grundkurs

BTM
Bridge Teamwork

Grundkurs

ERM
Engine-Room Resource Management
Grundkurs

Säkerhetskurs för Yrkesfiskare
Utan rökdykning

Grundkurs

STCW Mellan repetitionsvecka (4 dagar)

Repetition

- Basic Safety

- Survival Craft & Rescue Boat

- Advanced Firefighting


STCW Lilla repetitionsvecka (3 dagar)

Repetition

- Basic Safety

- Advanced Firefighting

 


Avancerad Brand
STCW Advanced Firefighting

Repetition

Shiphandling
Advanced Training

Grundkurs

MSL

Maritime Safety

Leadership

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
STCW Survival Craft and Rescue

Grundkurs

Första Hjälpen
STCW Elementary First Aid

Grundkurs

BRM
Bridge Resource Management
Grundkurs

EST
Engine-Room Simulator Training
Grundkurs

Säkerhetskurs för Yrkesfiskare
Med rökdykning

Grundkurs

STCW Medium A repetitionsvecka (4 dagar)

Repetition

- Survival Craft & Rescue Boat

- Advanced Firefighting

 

 

Sjukvårdsansvarig Ombord
STCW Medical Care

Repetition

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
STCW Survival Craft and Rescue

Repetition

IGF Code
Advanced Training

Grundkurs